Medlemskap

 
Var och en, hederlig och aktad person med anknytning till Malmö och dess omnejd,
med intresse för stadens historia och för Gillets verksamhet och traditioner,
kan ansöka om medlemskap och bli upptagen som Broder eller Syster i Gillet…. (ur §6 Stadgarna)

Ansökan om medlemskap kan göras på bifogade ansökningsblankett
Receptionsavgiften är 250 kr och den årliga medlemsavgiften 200 kr per person (bankgiro 466-5667). Vid reception skall också medlemsavgift vara betald.

Varje recipient får vid antagningsceremonien som dekoration en liten förgylld silverduva i klarblått band, som skall bäras vid högtidssammankomsterna. Denna sed finns verifierad i protokollet första gången år 1770 och den blå färgen är enligt traditionen Knutsgillets färg och skall enligt ålderman Hård 1726 symbolisera ”beständigheten” i Gillet.

Vid 25 års jubileum som medlem erhålles mot betalning ett silvermärke med Knut den Heliges bild och efter 50 år samma bild i förgyllt silver och det sker vid en ceremoni efter receptionen.