750 års jubileum. St Petri Malmö

Historia

Knutsgillenas historia går tilbaka till 1100-talet. Notiser om Malmögillet börjar på 1200-talet och finns i Gillets äldsta protokollsbok (1680-). Bröder och Systrar har antecknats från 1500-talet och fram till idag finns nästan 7000 medlemmar antecknade i medlemsmatriklarna. Ursprungligen var gillena en sammanslutning för ömsesidigt skydd med religiös prägel, idag är de sällskapsföreningar. 

Valspråket är "fred och endräkt"

Ändamål

Bevara och levandehålla dess mer än 800 år gamla traditioner som ett kungligt Gille till Sankt Knuts ära.
Under värdiga och glada former samla sina Bröder och Systrar till Högtidssammankomst och andra samkväm samt genom dessa möten skapa samhörighet, kontinuitet och nätverk
Vårda Gillets uråldriga inventarier
Förmedla kunskap om Gillets historia 
 

Aktuellt

Knutsringningen 2024 

Nästan trettio knutsbröder och systrar samlades strax före halv sex fredagen den 12 januari i Sankt Petri kyrka för årets Knutsringning.Mörkret hade lagt sig och med en temperatur kring noll fanns all anledning att promenera försiktigt i ett vintrigt Malmö.
Vi anlände utan incidenter och togs emot av vår gilleskaplan Maggie Signäs. Vår andakt ringdes in, idag inte av vår egen Knutsklocka på grund av reparation, utan av Sankt Petris Böneklocka. Därefter följde en andakt där vi fick lyssna på det underbart pampiga ljudet av kyrkans fortfarande ganska nya orgel,bland annat till hoppfulla Härlig är jorden och Koppången.
Vår kaplan höll en synnerligen tänkvärd betraktelse på temat "var finns du och var finns Gud i ditt liv just nu". För även i mörka tider, som just nu med krig och grymheter runt om i vår värld, finns hopp. Den goda freden är trots allt möjlig. Stjärntydarna, de tre vise männen (som ju inte alls var tre förklarades det för oss) följde för ett par tusen år sedanstjärnan i just syftet att följa sin längtan och finna frid och fred.
 
Vi fortsatte sedan till Rådhuset där vi samlades i Anna-salongen för en stunds samvaro. Åldermannen berättade en del om Knutsklockans historia och även om det faktum att gillena i Malmö, Lund och Ystad har egna Knutsklockor och att det också var dessa tre gillen som överlevde reformationen då kungarna i Danmark och Sverige förbjöd det som de ansåg var katolska skyddsgillen.
Med egna klockor, men också begravningskläder, ljus och mässingsljusstakar kunde man tillföra prakt och högtidlighet vid begravningar, inte bara för bröder och systrar utan också för andra. Därmed kunde man fylla en gillesroll som inte andades det gamla, lämnade, tankegodset.
För de som inte var bröder eller systrar gavs servicen mot betalning, konstaterar Curt Wallin, kyrkoherde i Tomelilla, men också förste Åldermannen i Thumatorps gilles uppstart 1949 och en flitig forskare i Knutsgillenas historia. Denna service var under långa tider en viktig inkomstkälla för gilllena.
 
Innan vi skildes åt fick vi i Annasalongen lyssna till vår Knutsklockas imponerande kland, tack vare en av broder Peter Signäs bevarad inspelning. Så inramades även 2024 års Knutsringning med att vi fick njuta vår egen klockas klang.
     

Medlemsavgiften

Nytt år innebär också att det är dags att betala ny medlemsavgift, 200 kronor per person. Inbetalas på gillets bankgiro 466 - 5667. Glöm inte att ange namn!

Övergång till digital kommunikation

Med aviserade portohöjningar vill vi också nästa år gå över till att i huvudsak kommunicera via hamsida och mail. Vi ber er därför att också skicka aktuella mail-adresser till Kent Andersson på mailadressen kent.andersson@malmo.se..
 

I fred och endräkt

Styrelsen för Sankt Knuts gille i Malmö