750 års jubileum. St Petri Malmö

Historia

Knutsgillenas historia går tilbaka till 1100-talet. Notiser om Malmögillet börjar på 1200-talet och finns i Gillets äldsta protokollsbok (1680-). Bröder och Systrar har antecknats från 1500-talet och fram till idag finns nästan 7000 medlemmar antecknade i medlemsmatriklarna. Ursprungligen var gillena en sammanslutning för ömsesidigt skydd med religiös prägel, idag är de sällskapsföreningar. 

Valspråket är "fred och endräkt"

Ändamål

Bevara och levandehålla dess mer än 800 år gamla traditioner som ett kungligt Gille till Sankt Knuts ära.
Under värdiga och glada former samla sina Bröder och Systrar till Högtidssammankomst och andra samkväm samt genom dessa möten skapa samhörighet, kontinuitet och nätverk
Vårda Gillets uråldriga inventarier
Förmedla kunskap om Gillets historia 
 

Aktuellt

Årets knutsringning blir lite annorlunda!

 
Fredagen den 13 januari, på själva Knutsdagen, samlas vi vid stora ingången till St Petri kyrka klockan 17.30. Det som blir annorlunda är att vi kommer att hålla en kortare andakt ute. Detta eftersom kyrkan är stängd denna vecka och ingen ringning kommer att ske.
 
Men efter samlingen och andakten där fortsätter vi traditionen med en kortare sammankomst, med lite festligt bubbel och något litet till, i Rådhuset och dess Anna-salong.
 
Skicka gärna ett mail till åldermannen kent.andersson@malmo.se om ni tänker delta.