750 års jubileum. St Petri Malmö

Historia

Knutsgillenas historia går tilbaka till 1100-talet. Notiser om Malmögillet börjar på 1200-talet och finns i Gillets äldsta protokollsbok (1680-). Bröder och Systrar har antecknats från 1500-talet och fram till idag finns nästan 7000 medlemmar antecknade i medlemsmatriklarna. Ursprungligen var gillena en sammanslutning för ömsesidigt skydd med religiös prägel, idag är de sällskapsföreningar. 

Valspråket är "fred och endräkt"

Ändamål

Bevara och levandehålla dess mer än 800 år gamla traditioner som ett kungligt Gille till Sankt Knuts ära.
Under värdiga och glada former samla sina Bröder och Systrar till Högtidssammankomst och andra samkväm samt genom dessa möten skapa samhörighet, kontinuitet och nätverk
Vårda Gillets uråldriga inventarier
Förmedla kunskap om Gillets historia 
 

Aktuellt

Bröder och systrar

Vi är nu en bit in i 2024 och äntligen är ljusare tider på väg.! Kalendariskt kommer sommartiden den 31 mars, mitt i den tidiga påskhelgen. Och våra arragemang det närmaste året börjar falla på plats.
 

Sankt Petri kyrka den 20 april klockan 10 - 11.30

Sankt Knuts gille har sedan urminnes tider och ända fram till nu och fortsatt framåt haft två fasta replipunkter i staden. Det ena var Malmö Rådhus som när det öppnade 1546 var gillets till stora delar.
Det andra var Sankt Petri kyrka som sedan 1533 hyst vår egen Knutsklocka och där vi också inleder våra högtidssammankomster. Men kyrkan är naturligtvis mycket mer än bara vår gemensamma historia. Därför gläder det oss mycket att kunna erbjuda en guidning av kyrkan för intresserade bröder och systrar.
Anne Ruponen, tidigare kyrkovaktmmästare i S:t Petri, numera guide och sakkunnig om S.T Petri kyrka visar oss runt i kyrkan där vi får se och uppleva olika tidsepoker i detta rum som byggdes för 700 år sedan. Kyrkans historia är rik på håndelser och många människor har passerat genom århundrandena.
Anmälan sker genom inbetalning av 50 kronor per person till gillets bankgiro 466 -5667 senast den 12 april, samt ett mail till åldermannen kent.andersson@malmo.se 
 

Papegojskjutning lördagen den 1 juni klockan 10.00

Vår broder och syster Peder och Eva Thott har lika gästvänligt som under många år nu bjudit in oss till Skabersjö slott där vi traditionsenligt genomför en papegojskjutning på den terrasserade parterren nedanför Spegelpaviljongen.
Skjutningen startar klockan 10 den 1 juni och efterår korar vi papegojdrottning och papegojkung innan vi avnjuter en pinic i det gröna. En förhoppningsvis lika smakfull buffé som vanligt finns på plats, medan vi deltagare medtager den dryck vi vill inmundiga. Likaså filt eller fällstolar att sitta på.
 
Sista anmälningsdag är den 20 maj och sker genom att anälningsavgiften om 250 kronor inbetalas på gillets bankgiro 466 - 5667 och ett mail till åldermannen kent.andersson@malmo.se
Ytterliga information kommer här på hemsidan efter den 20 april och i nästa Knutsbrev.
 

Högtidssammankomst lördagen den 28 september

Lördagen den 28 september är Sankt Petri kyrka och Malmö Rådhus förberedda på att ännu en gång vara platsen för Sankt Knuts gilles högtidssammankomst, så som de varit sedan mitten på 1500-talet. Redan 1533 skänkte Knutsgillet en klocka till Sankt Petri som fortfarande ljuder vid våra sammankomster. 1549 är första året vi har protokoll från en högtidssammankomst med recipiering och bal. I vår matrikel finns notering om att det danska riksrådet Ecke Bille var en som recipierade vid detta tillfälle.
Ytterligare information om årets högtidssammankomst kommer här på hemsidan och i Knutsbrevet efter sommaren.
 

Gåsamiddag den 8 november

Fredagen den 8 november är Rådhuset dukat för vårt traditionella gåsagille. Som vanligt bjuds på näring för både själ och kropp. Mer om detta till hösten. 
 
 
 
 
 
    

Medlemsavgiften

För att delta i våra arrangeman ska medlemsavgiften vara erlagd, 200 kronor per person. Inbetalas på gillets bankgiro 466 - 5667. Glöm inte att ange namn!

Övergång till digital kommunikation

Med aviserade portohöjningar vill vi också nästa år gå över till att i huvudsak kommunicera via hamsida och mail. Vi ber därför också de av er som ännu inte gjort det, skicka aktuella mail-adresser till Ålderman Kent Andersson på mailadressen kent.andersson@malmo.se..
 

I fred och endräkt

Styrelsen för Sankt Knuts gille i Malmö