750 års jubileum. St Petri Malmö

Historia

Knutsgillenas historia går tilbaka till 1100-talet. Notiser om Malmögillet börjar på 1200-talet och finns i Gillets äldsta protokollsbok (1680-). Bröder och Systrar har antecknats från 1500-talet och fram till idag finns nästan 7000 medlemmar antecknade i medlemsmatriklarna. Ursprungligen var gillena en sammanslutning för ömsesidigt skydd med religiös prägel, idag är de sällskapsföreningar. 

Valspråket är "fred och endräkt"

Ändamål

Bevara och levandehålla dess mer än 800 år gamla traditioner som ett kungligt Gille till Sankt Knuts ära.
Under värdiga och glada former samla sina Bröder och Systrar till Högtidssammankomst och andra samkväm samt genom dessa möten skapa samhörighet, kontinuitet och nätverk
Vårda Gillets uråldriga inventarier
Förmedla kunskap om Gillets historia 
 

Aktuellt

Papegojskjutning skjuts fram

På grund av rådande situation skjuts den årliga papegojskjutningen fram till hösten.

Högtidssammankomst skjuts fram

Styrelsen för S:t Knuts gille i Malmö har idag beslutat skjuta fram högtidssammankomsten lördagen den 14 mars med anledning av coronaviruset Covid-19. För närvarande undersöks möjligheten att arrangera högtidssammankomsten under hösten 2020.
 
Styrelsen 2020-03-13